Ordinær generalforsamling 2023

Den ordinære generalforsamling afholdes fredag den 24.11.2023 kl. 19.00 i klubhuset, Bjerge Landevej 2.

Dagsorden i flg. loven.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 3 dage før.

Flere nyheder