Om SBGI

Historie

SBGI har i sin nuværende form eksisteret siden 1950’erne, men er formentlig stiftet længe før, idet foreningen er startet som skytteforening og siden hen har optaget idrætsgrenene fodbold, håndbold, badminton og gymnastik. Dette har resulteret i, at foreningen undervejs har skiftet navn flere gange, og nu officielt hedder Svallerup-Bjerge Gymnastik- og Idrætsforening.

 

Formål

I henhold til SBGI’s vedtægter er foreningens formål “At fremme idrætten, såvel skydning og boldspil, fri idræt som gymnastik”.

 

Målgruppe

Alle personer i lokalområdet og omegnen er velkomne som aktive medlemmer i foreningen. Tilmelding kan ske ved enten at møde op til de pågældende aktiviteter og kontakte træneren eller kontakte én i bestyrelsen.

 

Vision/mål

At styrke fællesskabet i foreningen og dermed gøre foreningen til et samlingspunkt i lokalområdet Svallerup og Bjerge. At synliggøre foreningen for at tiltrække nye medlemmer og ledere, for derigennem at opstarte nye aktiviteter.

 

Medlemstal

SBGI har pt. ca. 50 aktive medlemmer.

 

Aktiviteter

SBGI er en såkaldt flerstrenget forening, der pt. har følgende aktiviteter at tilbyde medlemmerne: Fodbold, gymnastik, løb / gang og petanque.

 

Organisation

SBGI er medlem af følgende hovedorganisationer: De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) Sjællands Boldspil-Union (SBU) Danmarks Idrætsforbund (DIF)

 

Kontingenter

Medlemskontingent betales for hver sæson. Kontingentstørrelser fastsættes af bestyrelsen og indføres i bestyrelsesmødereferatet.

 

Bestyrelse

SBGI’s bestyrelse består af 5 personer valgt for en periode på 2 år. Der er således skiftevis 2 og 3 personer på valg hvert 2. år. Kasserer og formand er ikke på valg i samme år. Herudover vælges 2 suppleanter og 2 revisorer.

 

Den nuværende bestyrelse fremgår af bestyrelsesoversigten.

Sponsorer