Bestyrelse

Formand

Ole Poulsen

Fodboldformand

Ebbe Jørgensen

Badmintonformand og kasserer, løbeinstruktør

Børge Christiansen

Gymnastikformand

Gitte Christensen

Menigt medlem

René Jakobsen